4.30.2009

Llista de presentacions finals i trackbacks

En la sessió setzena (28 abril) hem fet treball a classe.

En la sessió dissetena (30 d'abril)
  • Hem fet treball a classe.
  • Hem revisat la llista de les dates assignades per a les últimes pesentacions dels blogs. Vista l'experiència de les primeres presentacions, que han durat més del que hi havia destinat, les presentacions finals (i obligatòries per a l'avaluació de l'assignatura), seran els dies 21, 26 i 28 de maig. Reviseu les dates reassignades i si cal fer algun canvi, comuniqueu-m'ho com abans millor. Aquell que no es presenti el dia assignat, no podrà fer la presentació cap altre dia.
  • Hem revisat el PowerPoint TW12trackbacks.ppt.

4.21.2009

Presentacions dels blogs

En les sessions tretzena, catorzena i quinzena (14, 16 i 21 d'abril respectivament) els alumnes han fet les defenses dels blogs. Han sortit coses interessants i espero que hauran estat enriquidores per la majoria que han assistit.

L'enunciat del quart exercici ja està penjat al campus. Aquest treball és obligatori i val un 30% de la nota. La data de lliurament és el 12 de maig, a través de l'apartat lliuraments del campus.

4.02.2009

Treball a classe

En les sessions onzena i dotzena hem estat fent treball a classe del weblog, preparant-los per a les presentacions de després de Setmana Santa. Alguns també han aprofitat la sessió per fer l'exercici 3 que cal lliurar el 14 d'abril.

Recordeu que hi ha un document d'excel penjat al campus amb el dia que us toca exposar (14 o 16), defensar i acceptar crítiques del vostre weblog.