2.24.2009

Penjar vídeos a Blogger

A la tercera sessió del curs hem revisat el final de la presentació del segon dia (que no l'havia acabada, TW02.ppt) i les presentacions Autors i lectors de weblogs - enunciat exercici 01 (TW03.ppt) i Publicació de vídeo (TW04.ppt).

El dijous 26 de febrer no hi ha sessió presencial.

Disposareu, doncs, d'aquestes dues hores per desenvolupar l'exercici descrit al TW03.ppt en el que cal fer una comparativa de les polítiques de privacitat/propietat de Facebook i Blogger. Aquest exercici cal llirar-lo el dimarts 3 de març a lliuraments de l'assignatura, amb el nom "cognomalumne_nomalumne_Ex01" en format word 2003 o pdf.

2.21.2009

Alta d'un weblog amb blogger

En la segona sessió del curs (dijous 19 de febrer de 2009) hem donat d'alta un blog amb blogger. Hem seguit les pautes marcades en el powerpoint penjat al campus (TW02.ppt).
Hem vist com fer el primer post i com modificar l'aspecte del blog.
També hem fet un document que hem penjat al campus amb la llista dels weblogs donats d'alta per tal de que cadascú els incorporés en el blogroll del seu blog.

Per la següent sessió caldrà portar:
  • la url de tres blogs semblants als que cada alumne ha donat d'alta i l'argumentació de en què es diferencia el propi de cada un d'ells.
  • la foto per penjar al perfil
  • fotos i vídeos per poder incloure al blog. Si ho podeu/voleu descarregar d'internet, no hi haurà cap problema (si la xarxa ho permet) de que ho pogueu baixar a classe.